De werking van je zevende chakra

In de blog “Chakra’s” kun je lezen wat chakra’s zijn en hoe zij voor een groot gedeelte onze levensenergie bepalen. In deze blog gaan we dieper in op het zevende chakra.

Het zevende chakra ligt op je kruin en is naar boven gericht. Het zevende chakra wordt ook wel kruin chakra genoemd. Het staat in verbinding met je centrale zenuwstelsel en je hersenschors.

Het element wat hoort bij het eerste chakra is aarde. Je eerste chakra is gericht op het aarden, scheppen en behouden van structuren. Het element dat hoort bij het tweede chakra is water. Het geeft een constante stroming aan je leven. Het element wat bij het derde chakra hoort is vuur. Dit vuur zet je in beweging en geeft je de kracht en de wil om in actie te komen. Het element wat hoort bij het vierde chakra is lucht. Lucht verspreidt zich makkelijk, is licht en vrij. Lucht is ook dat wat je inademt, wat jouw leven geeft. Het element wat hoort bij het vijfde chakra is ether. In de etherische sfeer wordt je je bewust van subtiele vibraties. Het element wat hoort bij het zesde chakra is licht. Door licht kunnen we de wereld om ons heen waarnemen.

Het element dat hoort bij het zevende chakra is bewustzijn. Stroomt je zevende chakra goed door dan kun je bewust inzichten en kennis halen uit het universele veld.

Het zevende chakra wordt in het Sanskrit “Sahasrara” genoemd, wat “bewustzijn” betekent.

Je kunt je zevende chakra zien als centrum van je kosmische bewustzijn. Vanuit dit bewustzijn ben je verbonden met het alles. Dit bewustzijn kan denken, verbanden leggen en geeft vorm aan je bestaan. Het is jouw essentie, jouw “I AM”.

Vanuit deze plek ben je altijd verlicht. Verlicht betekent eigenlijk gewoon “heel zijn”. De meesten van ons ervaren dit niet, omdat onze chakra’s verstoord zijn en niet vrij doorstromen. Deze blokkades zorgen ervoor dat we ons afgesneden voelen van dat om ons heen en van onszelf.

Het opheffen van blokkades betekent vooral dat datgene waar je denken zich mee heeft geïdentificeerd doorziet. Je kunt het vergelijken met het oppoetsen van een stoffige lamp. De lamp vol stof leek niet veel licht te geven. Nadat je het stof er af hebt gepoetst, zie je pas hoe helder en sterk het licht van de lamp straalt. Zo is het ook met jouw bewustzijn.

Toen Drops of Heaven nog maar kort bestond, heb ik in meditatie aan mijn bewustzijn gevraagd waar Drops of Heaven voor staat. Dit was het antwoord dat ik kreeg:

“Heaven is a place inside yourself.
It’s the state of wholeness.
Non-duality.
It’s the formless behind the form.
I call it home.”
♡ Yvonne Timmermans, founder Drops of Heaven

In deze context zou je kunnen zeggen dat je zevende chakra hemel op aarde brengt. Het is jouw verbinding met al dat is. Het veld van pure potentie waarin alles ontstaat en bestaat.

Je kruinchakra brengt je stoffelijke en je spirituele wereld samen. Het is de plek waar je boven jezelf kunt uitstijgen en je één voelt met alles. En het is de plek waar je bewustzijn de stoffelijke wereld binnen treedt.

Hier vind je tips om je zevende chakra in balans te brengen.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
Chat
Hoi! Kan ik je ergens mee helpen?
Hoi! Kan ik je ergens mee helpen?