Bepaal jouw waarden

Waarden zijn overtuigingen en/of idealen die voor jou heel belangrijk zijn. Waarden zijn het fundament waarop je gedrag en keuzes zijn gebaseerd. Iedereen heeft waarden. Helder hebben wat jouw waarden zijn, heeft voordelen:

  • Je waarden helder hebben, vergroot je zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen.
  • Doordat je je bewust bent van je waarden, kun je makkelijker jouw richting bepalen. Je kiest voor dat wat bij jouw waarden past en laat je minder leiden door de mening van anderen. Je neemt leiderschap over jouw leven.
  • Op basis van je waarden kun je makkelijker keuzes maken die bij je passen. Stel dat je op zoek bent naar een nieuwe baan. Als je je waarden helder hebt, is het makkelijker te kijken of het bedrijf en de beschikbare functie bij je passen.


Normen vloeien voort uit waarden. Het zijn de gedragsregels die voortkomen uit waarden.

Stel je hebt als waarde dat je authenticiteit belangrijk vindt. Normen die je daarbij kunt hebben, zijn bijvoorbeeld: Ik ben eerlijk over hoe ik mijzelf voel. Ik zeg alleen ja, als ik de ja ook echt voel. Ik uit mij op een bij mij passende creatieve manier.


Het is mooi om geregeld te bepalen wat jouw waarden zijn en welke normen daarbij horen. Je kunt dit doen voor je leven in het algemeen. Je kunt het ook doen op verschillende vlakken, zoals je liefdesrelatie, vriendschappen, in je gezin, werk, etc.

Ook is het mooi om samen met je partner jullie waarden en daaruit voortvloeiende normen voor jullie relatie samen te stellen. En heb je een gezin, dan kun je samen met je kids ook bepalen wat jullie gezinswaarden zijn. Welke normen vinden jullie hierbij passen? Dit samen doen, helpt elkaar beter te begrijpen en de neuzen dezelfde richting op te krijgen.


  1. Hieronder vind je een lijst van waarden.
    Kies uit deze lijst 3 waarden (of bedenk zelf een waarde) die voor jou het belangrijkst zijn.
  2. Waarom zijn deze waarden voor jou belangrijk?
  3. Hoe komen deze waarden terug in jouw gedrag? Waarin heb je tot nu toe deze waarden geëerd en waarin nog niet?
  4. Hoe komen deze waarden op dit moment terug in jouw leven? Waarin zou je meer van deze waarden willen ervaren?
  5. Formuleer normen die voortvloeien uit jouw 3 waarden. Dit kunnen algemene normen zijn. Je kunt ze ook per gebied in je leven formuleren. Voorbeeld gebieden: relatie, familie, vrienden, werk, gezondheid, opleiding, holistische zelfzorg, relatie met jezelf, etc.

Aandacht                   Gehoorzaamheid    Ondernemend          Trouw

 

Affectie                      Geleerdheid             Ontdekken               Uitdaging

 

Assertiviteit               Gelijkwaardigheid    Onthechting             Uitmuntendheid

 

Authenticiteit            Geloof                       Ontmoeten               Veelzijdigheid

 

Autonomie                Geluk                       Ontspanning             Veerkracht

 

Avontuur                   Gemak                      Ontvouwen             Veiligheid

 

Balans                       Genuanceerdheid   Ontwikkeling            Verantwoordelijkheid

 

Barmhartigheid        Gevoeligheid            Onvoorwaardelijk     Verbeeldingskracht

 

Bekwaamheid          Gezag                      Openheid                  Verbetering

 

Betrouwbaarheid     Gezamenlijkheid      Optimisme                Verbinding

 

Bescheidenheid       Gezondheid              Ordelijkheid              Verbondenheid

 

Bescherming            Gratie                        Originaliteit               Verdraagzaamheid

 

Betrokkenheid          Groei                        Overgave                  Vergeving

 

Bevrijding                  Harmonie                Overvloed                 Vernieuwing

 

Bewustzijn                Heelheid                  Passie                        Vertrouwen

 

Bezieling                   Hulpvaardigheid      Persoonlijke              Vindingrijkheid

                                                                 Ontwikkeling

 

Bloei                          Humor                      Pionieren                   Virtuositeit

 

Collegialiteit              Inlevingsvermogen  Plezier                       Vitaliteit

 

Communicatie          Innerlijke vrede        Prestigieus                Volharding

 

Competitie                Innovatief                  Puurheid                 Volmaaktheid

 

Continuïteit               Inspiratie                   Rationaliteit             Vrede

 

Creativiteit                Integriteit                   Rechtvaardigheid    Vreugde

 

Daadkracht               Intimiteit                    Respect                   Vriendschap

 

Dankbaarheid          Inzet                           Resultaat                  Vrijgevigheid

            

Degelijkheid             Inzicht                        Rijkdom                     Vrijheid

 

Deskundigheid         Kennis                       Rust                           Waardering

 

Deugdbaarheid        Klantgericht               Samenwerken          Waardevol

 

Discipline                  Kunstzinnig               Schenken                  Waardigheid

 

Doelgerichtheid        Kwaliteit                     Schoonheid              Waarheid

 

Duidelijkheid             Leiderschap              Simpelheid                Wijsheid

 

Duurzaamheid          Leraarschap             Solidariteit                 Zekerheid

 

Eenheid                    Levenslust                Souplesse                 Zelfbehoud

 

Eenvoudigheid          Liefde                       Soevereiniteit           Zelfkennis

 

Eerlijkheid                 Loyaliteit                    Speelsheid                Zelfstandigheid

 

Effectiviteit                Mededogen              Spiritualiteit               Zelfvertrouwen

 

Efficiëntie                 Meesterschap           Spontaniteit              Zingeving

 

Eigenheid                 Meeveren                  Stabiliteit                   Zorgvuldigheid

 

Energiek                   Mildheid                     Stilte                          Zorgzaamheid

 

Enthousiasme         Moedig                      Tederheid                 Zuiverheid

 

Erkenning                Mogelijkheden          Tevredenheid

 

Essentie                  Mondigheid               Toegankelijkheid

 

Fijnzinnigheid          Muzikaliteit                Toewijding

 

Flexibiliteit               Nederigheid              Tolerantie

 

Geborgenheid         Nuchterheid              Traditioneel

 

Geduld                    Onbaatzuchtigheid  Transformatie

 

Geestkracht            Onafhankelijkheid    Troost

Over de schrijver
Ik geloof dat vanuit innerlijke vrijheid alles mogelijk is. Wanneer je verbonden bent met jouw innerlijke kracht en zelfliefde geeft dat een ultiem gevoel van vrijheid en magie. Ongeacht je omstandigheden.Los komen van oude patronen en belemmerende overtuigingen brengt je in contact met jouw authentieke zelf. Je voelt wat jij echt wilt en handelt daar naar. Het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven.Met Drops of Heaven help ik je vrijheid en magie te ervaren.
Reactie plaatsen